Мастила для металообробки – це спеціально розроблене мастильні засоби, призначені для полегшення виконання металообробних операцій. В основі таких мастил лежить синтетичний продукт, що забезпечує надійний захист поверхонь оброблюваних металів та різальних інструментів від перегріву та зносу. Насамперед, такі мастила рекомендується використовувати для обробки різанням, при штампуванні та вирубуванні. Високоякісний склад мастил не поєднується з водою, що робить їх застосовними в різних умовах. Для максимальної ефективності застосовуються нерозбавленими.

Для робіт з металами ми пропонуємо підібрати засоби, що забезпечують:

  • високий корозійний захист;
  • легкий перебіг інструменту;
  • максимальне зниження сили тертя;
  • зв’язку стружки та інших продуктів металообробки, що негативно впливають на процеси та матеріали.

Перевагами таких мастил є: невелика вартість мастильного матеріалу та необхідність нанесення малою кількістю.

Характеристики мастила для обробки металу

Перед тим, як вибрати мастильний матеріал для використання в конкретних цілях, необхідно визначити його характеристики. Для забезпечення ізоляції поверхонь деталей, що труться між собою, необхідне збереження мастила на поверхонь. Це досягається завдяки наступним параметрам:

  • ступінь в’язкості мастила – забезпечує збереження мастильного шару. За технічними вимогами не повинна опускатись нижче 10 мм2/с.
  • активність мастила – здатність утворювати міцний молекулярний шар, залежить від кількості поверхнево-активних речовин та мил;

В’язкість розраховують залежно від робочих умов, в яких застосовуватиметься мастило. При цьому вона більша, ніж більш високий тиск на поверхні утворюється. Величина цього параметра може впливати і на силу тертя. Відповідно до закону Ньютона, сила тертя дорівнює співвідношенню в’язкості, швидкості і сили навантаження до товщини мастильного шару. Тобто, мазка, що купується недорого, повинна відповідати необхідному рівню мастила, при якому вона не буде витікати і перешкоджати роботі інструменту. Напруга тертя при рідинному терті та її сила перебуває під впливом контактної площі, а чи не звичайного тиску. Коли виникає сухе тертя, його сила зменшується паралельно зі зростанням швидкості ковзання, і площа зіткнення тут не має великої ролі.

Особливі характеристики має речовина, що використовується при обробці тиском, коли мають місце пластичні деформації. Найбільш застосовна тут гідродинамічна мастило, що характеризується створенням у місці використання надвисоким тиском. Її параметри:

  • легкість нанесення;
  • відсутність залишків;
  • високий рівень безпеки;
  • хімічна нейтральність до робочих поверхонь